Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Resurspersoner verksamhetsförlagd utbildning

Ledningsgruppen för VFU
 

Kansli Futurum


Karin Thörne
ordförande i Futurums ledningsgrupp för VFU
övergripande studierektor

Agneta Delis
utbildningsledare

Helena Andén
Administrativ enhetschef

Veronica Hanson
VFU-koordinator

Camilla Andersson
Administrativ samordare
camilla.a.andersson@rjl.se

Inger Svahn
VFU-koordinator

 

Regionalt VFU-ansvariga

 

Arbetsterapeut
Marlene Alfenek

Audionom
Sara Jansson

Barnmorska
Carin Boij

Biomedicinsk analytiker, laboratoriemedicin
Sofie Svensson

Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi
Anna Göransson

Dietist
Kerstin Ramfelt

Farmacevt
Malin Holmqvist

Fysioterapeut
Kerstin Park Gunnarsson

Logoped
Annika Ståhl

Läkare slutenvård
Jonas Lind

Läkare primärvård
Maria Mauritz

Psykolog
Linda Viberg

Röntgensjuksköterska 
Hanna Eckert Renquist

Sjuksköterska grund
Maria Koldestam

Sjuksköterska specialist
Karin Johansson

Socionom
Ann-Catrin Elfverson

Tandhygienist
Charlott Karlsson

Undersköterska/skötare
Ingela Pettersson

Vårdadministratör
Lise-Lott Prebner

 

 

 

Uppdaterad: 2018-02-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion