Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Migranter, Region Jönköpings län

Migranter, till exempel asylsökande, flyktingar, anhöriginvandrare och personer som befinner sig i Sverige utan nödvändiga tillstånd (så kallade papperslösa), har rätt till inledande hälsoundersökning, akut hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård som inte kan vänta, akut tandvård och tandvård som inte kan vänta.

Asylsökande barn har rätt till samma vård som alla andra barn som bor i Jönköpings län.

Samlingssidor med information och riktlinjer för Region Jönköpings län:

Riktlinjer för inledande hälsoundersökning av vuxna och barn (Fakta – kliniskt kunskapsstöd):

På smittskyddsenhetens sida för vaccinationer finns PDF:er med historiska vaccinationsprogram från andra länder:

I regionens intranät, på sidan Patientkallelser, Region Jönköpings län, finns kallelser till hälsoundersökning översatta till nio språk. Se rubriken Asyl, patientkallelser.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har råd och information angående vård och omsorg för asylsökande med flera:

Adlongruppens migrationsprojekt för bättre hälsoundersökningar

Hälsoundersökningen ger en första möjlighet att uppmärksamma ohälsa och behov av vård. Hälsoundersökningen rymmer ett individuellt samtal om hälsotillstånd och vaccinationsstatus, information om svensk hälso- och sjukvård, samt provtagning och kroppsundersökning utifrån behov.

Adlongruppen har fokus på sexuell hälsa, men har i sitt projekt ”Förbättrade hälsoundersökningar för migranter” arbetat för bättre genomförandegrad och kvalitet/innehåll i hälsoundersökningar för nyanlända migranter.

Adlongruppen är ett kunskapscentrum för att utveckla gemensamma strategier för ökad kunskap och kompetens inom sexuell hälsa, hiv och sexuellt överförbara infektioner (STI). Adlonsamarbetet omfattar tre landsting och fem regioner, bland annat Region Jönköpings län.

Adlongruppens migrationsprojekt (MIG-projektet, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-03-02
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion