Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hörnstenar och tabell

Hörnstenar i arbetet att bygga vidare på inom respektive enhet:

 

 

Tabellen visar vad respektive organisation har arbetat med i pilotprojekt och som också är lämpligt att testa och utvärdera i annan verksamhet:

Hörnstenar

Vad?

Kommun

Vårdcentral

Specialistpsykiatri

Upptäcka

 

 

 

Preventivt arbete

Socialstyrelsens frågeformulär om levnadsvanor.

 

”Hälsofrämjande biståndsbeslut”

 

Hälsofrämjande insatser i verksamheter.

Hälsokurva

 

Säkra att patienter kommer på besök.

 

Vid insättning av neuroleptika.

 

Årligt läkarbesök med hälsosamtal.

 

Frågeformulär levnadsvanor. Fyll i levnadsvanetabell i Cosmic.

 

 

Sekundärpreventivt arbete

 

Socialstyrelsens frågeformulär om levnadsvanor.

 

ESL ”Vad är du nöjd med”

Utredning

Utredning (säkra uppföljning)

 

Vid behov fördjupad bedömning av levnadsvana

Fysioterapeut, arbetsterapeut. Hemsjukvård

Alkoholsjuksköterska

Fysioterapeut, arbetsterapeut.

 

Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, tobaksavvänjare, sjuksköterska, läkare eller annan lämplig profession.

Ge stöd

Hälsofrämjande insatser (KVÅ koda)

Hälsofrämjande insats

Hälsofrämjande insats

Hälsofrämjande insats

 

Plan och mål för förändring

ESL: ”Nå mål och klara hinder”

 

Hälsoplan eller annan lämplig vårdplan.

 

Individanpassat stöd till förändrad levnadsvana

Stöd utifrån plan och individens resurser. Exv hälsofrämjande insatser via boendestöd, sysselsättning

Samverka med individens stödfunktioner. Exv kontaktperson, boendestöd, närstående.

Säkra stöd utifrån plan och individens resurser. Exv via egenvård, stöd via kommunen, stöd av sjukhus.

 

Egenvård

Egenvård med uppföljning.

FaR

Egenvård med uppföljning.

Hälsocenter

 

FaR

Egenvård med uppföljning.

FaR

Uppföljning

Uppföljning enligt rutin av neuroleptika

 

Vilka uppföljningar bör göras av vårdcentral när det gäller nyinsättning neuroleptika?

Checklista vid nyinsättning av neuroleptika

 

Kontinuerlig uppföljning

Uppföljning av planer (ESL)

Uppföljning av insatser

Uppföljning av planer (Hälsoplan)

Varaktighet

Stöd till varaktighet – individualiserade uppföljningar

Uppföljning enligt ”Nå mål och klara hinder” och annan plan.

Uppföljning efter behov.

Uppföljning enligt plan. Ev säkra uppföljning via annan instans.

 

Samordnad Individuell Plan 

Initiera, delta och följ planen.

Initiera, delta och följ planen.

Initiera, delta och följ planen.

 

Uppföljning av effekter inom flera organisatoriska nivåer och perspektiv

Säkra uppföljning av rutiner och resultat på ledningsnivå.

Säkra uppföljning av rutiner och resultat på ledningsnivå

Säkra uppföljning av rutiner och resultat på ledningsnivå

 

Säkra rätt kompetens genom kontinuerlig kompetensutveckling:

Kännedom om kompetensstöd genom FAKTA och ”Levnadsvanemeny” som utvecklats i projektet.

Sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen)

Motiverande samtal (MI)

Ett självständigt liv (ESL)

Psyk E-bas

Sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen)

Psyk E-bas

Sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen)

Motiverande samtal (MI)

Ett självständigt liv (ESL)

KBT

Psyk E-bas

 

 

 

 

Hörnstenar

kontaktperson: Nadia Melkstam

nadia.b.melkstam@varnamo.se

0370-377019

Uppdaterad: 2017-08-17
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik