Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kontaktperson

Kommun: Nadia Melkstam

Qulturum: Malin Skreding Hallgren

Region Jönköpings län: Hanna Ljungman Freij

Uppdaterad: 2017-08-22
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik