Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Folkhälsa i Region Jönköpings län

Pappa och son som ler

Folkhälsoarbetet utgår från att stödja invånare med störst behov av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Region Jönköpings län har en ansvarsfull roll i att länets befolkning ska ha förutsättningar för en så god och jämlik hälsa som möjligt, fysiskt, psykiskt och socialt. I vårt ansvar ligger också att skapa ett hållbart samhälle i samarbete med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och andra organisationer.

Om folkhälsan i länet och om sektionen Folkhälsas uppdrag och fokusområden får du veta mer om på Folkhälsas webbplats,
plus.rjl.se/folkhalsa

Kontakt

Folkhälsochef
Jesper Ekberg

010-242 42 01
072 246 86 88

Epidemiolog
Marit Eriksson

010-242 42 07
072-202 42 07

Strategi och handlingsplaner

Cyklande tjejer

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
Strategi och handlingsplaner

Aktiviteter

Utbildningar, kurser och aktiviteter inom folkhälsa som anordnas för personal och invånare.
Folkhälsas aktiviteter

Uppdaterad: 2017-07-10
Jesper Ekberg, Folkhälsa och sjukvård