Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Foto: Johan Werner Avby
Foto: Johan Werner Avby

Självhjälpsgrupper i Jönköpings län

Det är en tendens i samhällsutvecklingen att livet och livets naturliga motgångar lätt medikaliseras. Denna medikalisering leder många gånger till onödiga sjukskrivningar och kanske även många gånger till onödig medicinering. Många av de som söker vård skulle i flera fall troligtvis inte behövt dessa insatser om de, via naturliga mötesplatser i samhället, kunnat få stöd tidigare. En stark friskfaktor är sociala nätverk vilket många människor saknar idag. Det finns ett stort behov av att utveckla nya arbetssätt för att möta den ökande psykiska ohälsan i ett än tidigare skede.

Vad är en självhjälpsgrupp

Ibland tror man att man är helt ensam...men så behöver det inte vara. Alla kan hamna i en situation då livet känns tungt. Det kan vara sjukdom, smärta, sjukskrivning, separation, arbetslöshet, stress, vara anhörig eller annat i vardagen som påverkar livssituationen. Att få träffa andra i en liknande situation som förstår, gör ofta att man mår bättre. Självhjälpsgruppen utgår ifrån tron på människors egen kraft, vilja och förmåga till förändring.
Värdegrunden för självhjälpsgruppen är tre ord:
Frivillighet - baseras på individens egen vilja
Likvärdighet - på samma nivå
Ömsesidighet - delar ömsesidigt erfarenheter, alla har något att ge och det finns alltid något att lära sig - det ömsesidiga engemanget är en förutsättning för självhjälpen.

Regelbundna träffar

Gruppen startar så snart fem till åtta personer anmält intresse att samlas om samma tema. De första fyra träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för mötena. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov. Deltagarna träffas två timmar, en gång i veckan och gruppen fortsätter träffas så länge deltagarna önskar.
Att vara med i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt.
Deltagarna kan vara anonyma. Tystnadslöfte gäller och det innebär att det som sägs i gruppen stannar där.

Reflektioner från deltagare

- Det känns lättare och det hjälper att prata med någon som förstår
- Längtar efter varje träff vi har
- Vi har olika bekymmer, men ändå mycket gemensamt
- Delar varandras erfarenheter
- Jag är inte ensam, bra att få prata av sig så här
- Varit väldigt bra med gruppen och jag tänker fortsätta i den. Det ger väldigt mycket att prata utan krav.
- Man pratar om saker som man kanske inte pratar om annars och gruppen
  kan ge lika mycket som professionell hjälp.

 

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator Självhjälpsgrupper
Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska
T. 010-242 41 73, M. 0705450605
birgitta.ekeberg@rjl.se 

Kontakt/igångsättare
Patrik Blomqvist
Patientstödjare
M. 0763 264 534


Processledare psykisk hälsa
Veronica Ottosson
Folkhälsoutvecklare
0381-350 38

Information

Slutrapport-Utvärdering Självhjälpsgrupper 2015-2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)


Självhjälpsgrupper, ppt (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av "Hälsa och Livskvalitets" Självhjälpsgrupper i Västmanland, 2008 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Pågående grupper

- Personer med utmattning, Värnamo
- Personer med utmattning, Värnamo, uppstart våren 2018
- Personer med utmattning, Jönköping 
- Att vara anhörig, Jönköping
- Att vara anhörig, Habo/Mullsjö
- Att vara anhörig, Aneby
- Att vara anhörig, Sävsjö

Planerad uppstart: Ensamhet, Jönköping våren 2018

Grupper som söker deltagare

Grupper startar vid minst 5 anmälda till samma tema.

 • Raserad ekonomi - ny livssituation
 • Att vara i klimakteriet - vad händer? 
 • Att leva/vara utanför heteronormen
 • Ensamhet
 • Skilsmässa/separation 
 • Att vara arbetssökande 
 • Utmattning 
 • Leva med kronisk sjukdom/ Parkinsson
 • Hitta glädje efter svårigheter
 • Nära anhörigs död
 • Att leva med smärta
 • Vara förälder till ett stammande barn
 • Att vara förälder till ett barn med språkstörning
 • Att vara ofrivilligt barnlös
 • Att vara långtidsarbetslös
 • Att vara ensamstående förälder
 • Bra liv med begränsade ekonomiska medel
 • Närstående till någon med kronisk sjukdom
 • Närstående till någon med beroendeproblematik

www.1177.se/jonkopings-lan
Sök självhjälpsgrupper

Vi finns också på FB - Självhjälpsgrupper i Jönköpings län

Styrgrupp

- Veronica Ottosson
  Processkedare psykisk hälsa
- Birgitta Ekeberg
  Länskoordinator/igångsättare
-Jesper Ekberg, folkhälsochef
 

 

Uppdaterad: 2018-02-12
Birgitta Ekeberg, Folkhälsoarbete, Verksamhetsnära funktion