Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Folkhälsa

Pappa och son som ler

Folkhälsoarbetet utgår från att stödja invånare med störst behov av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Region Jönköpings län har en ansvarsfull roll i att länets befolkning ska ha förutsättningar för en så god och jämlik hälsa som möjligt, fysiskt, psykiskt och socialt. I vårt ansvar ligger också att skapa ett hållbart samhälle i samarbete med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och andra organisationer.

Om folkhälsan i länet och om sektionen Folkhälsas uppdrag och fokusområden får du veta mer om på Folkhälsas webbplats,
plus.rjl.se/folkhalsa

Kontakt

Folkhälsochef
Jesper Ekberg

010-242 42 01
072 246 86 88

Epidemiolog
Marit Eriksson

010-242 42 07
072-202 42 07

Strategi och handlingsplaner

Cyklande tjejer

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
Strategi och handlingsplaner

Aktiviteter

Utbildningar, kurser och aktiviteter inom folkhälsa som anordnas för personal och invånare.
Folkhälsas aktiviteter

Uppdaterad: 2017-11-06
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion