Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Psykiatrisk vård - projekt och förbättringsarbeten

Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Webbplats för ett nationellt projekt för bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister. Projektet projekt bedrivs med utgångspunkt i överenskommelsen mellan staten och SKL om utvecklingsinsatser för psykiatrin, görs på uppdrag av SKL och utvecklas av Qulturum, Region Jönköpings län:
Bättre psykisk vård med kvalitetsregister (nytt fönster)

Jämlik psykiatrisk vård

1 september – 31 december 2016 pågår en utredning för att titta på hur specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län kan erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet.
Jämlik psykiatrisk vård

Centrum för utveckling och förbättringsarbete

Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård heter Qulturum. På webbplatsen finns stöd och hjälp för arbetet att ändra arbetssätt och system:
Qulturum (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-09-15
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion