Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Regional utveckling - projekt och förbättringsarbeten

Smålandsleden

Webbplats för projektet Smålandsleden - vandra i Småland. Region Jönköpings län är huvudman och ansvarig för att länets vandringsleder restaureras och utvecklas:
Smålandsleden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-01-05
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion