Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Bostadslösningar

Aktivitet

Utifrån aktuella förstudier och rapporter utveckla samverkan med syfte att hitta bostadslösningar för ungdomar, familjer med många barn, nyanlända flyktingar och äldre personer som söker ett mindre boende.

Uppföljning

Framtagna förslag på bostadslösningar och uppföljning av påbörjade insatser i samverkan.

Samordningsansvarig

  • Regional utveckling

Samverkanspartner

  • Ledningsgruppen för Smart Housing
  • Andra berörda
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Aktivitet ej påbörjad. Regional Utveckling finns inte längre representerade i styrgruppen för Smart Housing. Aktiviteten inte aktuell.

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Förstudie är genomförd. Regional Utveckling finns inte längre representerade i styrgruppen för Smart Housing. Oklart med samordningsansvar.  

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård