Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Skolgårdsutveckling

Aktivitet

Genom genombrottsmetodik testa och sprida metoder för skolgårdsutveckling utifrån barnets behov. Syftet är att involvera barn, unga och personal inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjande skolgård.

Uppföljning

Deltagande förskolor och genomförda förbättringsarbeten. Framtagna metoder för spridning.

Samordningsansvarig

  • Region Jönköpings län genom Barndialogen

Samverkanspartner

  • Länets kommuner
  • Länsstyrelsen

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktivitet ej påbörjad  

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Lärandeseminarium om multifunktionella hälsofrämjande utemiljöer i förskolan är genomförda i testpilotprojektet. Förskolor fortsätter att arbeta med förbättringsarbeten på hemmaplan. Jönköping University ansvarar, planerar och genomför forskning. Slutrapport av forskningsresultat till FORMAS ska göras år 2020.
En spridningsplan med en strategi för hur konceptet ska fortleva ska tas fram. Ett spridninsseminarum riktat till fler förskolor i länet, politiker och ledning samt andra intresserade ska genonföras i oktober 2018.

Mer informtion om arbetet finns på projektsidan, Barndialogen (nytt fönster)

 

2016

 

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Samarbete pågår mellan Region Jönköpigs län Sektion Folkhälsa, Jönköpings University och Hälsohögskolan. Projektmedel är beviljat. Förankring är gjord med Kommunal Utveckling. Inbjudan till förskolor är gjord och intresseanmälan har inkommit. Utvalda förskolor har fått välkomstbrev. Fortsatt planering pågår. Länk till projektsidan på Barndialogen

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård