Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Ökad tillgänglighet

Aktivitet

Stimulera till ökad användning av tätortsnära promenadstråk och vandringsleder i anslutning till Smålandsleden utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Syftet är att uppmärksamma grupper som till exempel personer med funktionsnedsättning, unga och äldre genom insatser för ökad tillgänglighet.

Uppföljning

Genomförda aktiviteter för ökad användning.

Samordningsansvarig

  • Region Jönköpings län som huvudman för Smålandsleden

Samverkanspartner

  • Länets kommuner

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktivitet ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Region Jönköpings län avsätter en summa årligen till Smålandsleden och har ett avtal med Mullsjö kommun om skötseln. Mullsjö kommun har påtagit sig samordningsansvaret vilket ska utföras med motsvarande 30 % av en tjänst som betalas av regionen.

Länk till webbsida Smålandsleden (nytt fönster)

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer

Projektledaren för vandringslederna är igång och arbetar. Projektledaren är anställd i Mullsjö kommun men regionen betalar hans lön (deltidstjänst). Projektledaren arbetar för hela länet.

 
Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård