Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Friluftsliv

Aktivitet

Regional tankesmedja för friluftsliv med syfte att genom dialog, erfarenhetsutbyte och framtidsutsikter utveckla friluftslivet i länet. Målgruppen är aktörer som arbetar med friluftsliv i ideell organisation, kommun, myndighet, företag eller i branschorganisation och för markägare.

Uppföljning

Genomförd tankesmedja och resultatuppföljning av den. Påbörjat regionalt nätverk.

Samordningsansvarig

  • Länsstyrelsen

Samverkanspartner

  • Folkhälsa
  • Regional utveckling
  • Jönköpings kommun, värd hösten 2015

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktivitet ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Tankesmedja för friluftsliv 2017 planeras av Länsstyrelsen. Tankesmedja för friluftsliv genomfördes den 16 november med Gislaveds kommun som värd. Temat för årets tankesmedja var friluftslivsbaserad landsbygdsutveckling och naturturism.                        

Mer information om tankesmedja finns på Länsstyrelsens webbplats, se länk (nytt fönster)

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Värd för höstens Tankesmedja är Mullsjö kommun. Tankesmedjan genomfördes 27 oktober 2016. En utvärderingsenkät om dagen har skickats till deltagarna.  

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård