Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Olycksförebyggande insatser

Aktivitet

Etablera en regional samverkan kring olycksförebyggande arbete. Syftet är att genom ett mer samlat kunskapsunderlag (t.ex. STRADA) genomföra medvetna olycksförebyggande insatser.

Uppföljning

Etablerad länssamverkan. Uppföljning av kunskapsunderlag och påbörjade insatser.

Samordningsansvarig

  • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)

Samverkanspartner

  • Region Jönköpings län
  • Trafikverket
  • Räddningstjänsten
  • Polisen (region Öst, polisområde Jönköping)

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktivitet ej påbörjad  

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Aktiviteten är avklarad. Finns en regional samverkan. Dokumentationen i STRADA fungerar bra både från polisens och hälso- och sjukvårdens sida (problem förekom under förra året).

 

 

2016

 

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Regional samverkan finns. Arbetet för samlat kunskapsunderlag pågår men har stött på vissa problem. Dessa problem grundar sig i inrapporteringen till STRADA och den förändring som har skett där. Inrapportering till STRADA fungerar inte optimalt. Detta har i sin tur lett till att redovisning av olycksstatistik inte är tillförlitlig på samma sätt som tidigare.  

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård