Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Medborgarmedverkan

Aktivitet

Pröva metoder för medborgarmedverkan på bostadsområdesnivå med fokus på hälsofrämjande vardagsmiljöer. Målgruppen är boende i bostadsområden med störst behov utifrån en jämlik hälsa.

Uppföljning

Uppföljning av genomförda insatser och medborgarmedverkan.

Samordningsansvarig

  • Folkhälsa
  • Länsstyrelsen

Samverkanspartner

  • Länets kommuner

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktivitet ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Aktiviteter planeras i kommande arbete tillsammans med IHI. Arbete är påbörjat i Nässjö inom två bostadsområden.

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård