Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Tillgänglighet naturreservat

Aktivitet

Öka tillgänglighet och besök till naturreservat utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Syftet är att förstärka nåbarheten och öka tillgängligheten till naturreservaten.

Uppföljning

Genomförda insatser för ökad nåbarhet och tillgänglighet.

Samordningsansvarig

  • Länsstyrelsen

Samverkanspartner

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktivitet ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Länsstyrelsen tar fram en genomförandeplan under 2017. Länsstyrelsen arbetar fortlöpnade med för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

 

 

2016

 

T1

T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer

Länsstyrelsen kommer att satsa på två dokument: dels en strategi för tillgänglighet i skyddade områden (långsiktiga mål, etc.) som kommer att ligga fast under 5-10 år, dels en genomförandeplan som kommer att kunna uppdateras årligen. Strategin är påbörjad och kommer att beslutas under början av 2017. Genomförandeplanen kommer att tas fram i samarbete med bl.a. HSO under 2017, förhoppningsvis hopflätat med motsvarande arbete inom ett HSO-drivet projekt som syftar till ökad tillgänglighet till naturområden också utanför de skyddade områdena i länet.

 

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård