Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Miljöhälsoinsatser

Aktivitet

Omsätta resultat från rapport Miljöhälsoenkät 2015. Syftet är att göra medvetna miljöhälsoinsatser utifrån aktuell kunskap om miljö- och hälsoläget i befolkningen.

Uppföljning

Framtagna åtgärder och uppföljning av dessa.

Samordningsansvarig

  • Folkhälsa
  • Länsstyrelsen

Samverkanspartner

  • Arbets- och miljömedicin (AMM)

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktivitet ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

AMM i Linköping arbetar med regionala analyser och en regional rapport. Den regionala rapporten kommer i november 2017. AMM ska ordna ett seminarium i januari/februari 2018. Omsätta resultat när rapport är klar.

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård