Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Aktivitet på webben

Aktivitet

Bygga en webbaserad tjänst med aktivitetsutbud för olika målgrupper. Syftet är att möjliggöra ett aktivt liv för alla där första målgrupperna personer med funktionsnedsättning samt äldre i eget och särskilt boende, anhöriga och personal.

Uppföljning

Framtaget webbstöd och uppföljning av användning.

Samordningsansvarig

  • Region jönköpings län

Samverkanspartner

  • Länets kommuner
  • Övriga berörda aktörer

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktivitet ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

Länk till webbstöd Aktivt liv i Jönköpings län (nytt fönster)

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Webbstöd är framtaget. Länk till webbstöd

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård