Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Pluspolarkortet

Aktivitet

Spridning av Pluspolarkortet till länets kommuner. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning. Syftet är att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.

Uppföljning

Uppföljning av antal kommuner som anslutit sig till Pluspolarkortet.

Samordningsansvarig

  • Region Jönköpings län

Samverkanspartner

  • Jönköpings kommun
  • Representanter för kommunens kultur- och fritidsförvaltningar

 

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletteras med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras
Aktivitet ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer

Bifogade filer

Aktiviteten är genomförd.

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-11-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård