Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Samordning i forsknings- och utvecklingsarbete

Aktivitet

Skapa modeller för hur länets stödresurser inom forskning, utveckling och förbättringsarbete tas tillvara. Syftet är att bygga ett mer samordnat forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på jämlik hälsa.

Uppföljning

Uppföljning av samordnade insatser.

Samordningsansvarig

  • Jönköping Acadmy
  • Qulturum

Samverkanspartner

  • Kommunal utveckling
  • Futurum
  • Sektion Folkhälsa
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Dialog påbörjad mellan forskningsinstanserna i länet, men aktivetet ej påbörjad.  

 

Uppdaterad: 2017-03-27
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård