Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Statistik- och analysgrupp

Aktivitet

För att skapa en organisationsövergripande struktur kring statistik och analys etableras en statistik- och analysgrupp för jämlik hälsa.

Uppföljning

Medverkande aktörer.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

  • Regional utveckling
  • Primärkommunal utveckling
  • Länsstyrelsen
  • Försäkringskassan
  • Polisen
  • Kommunerna i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Samordnar möten med RUs utredarnätverk.

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Endast haft ett möte med få deltagare. Kan hanteras.  

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård