Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Statistik och analys

En del av strategin: Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län

 För att leda utvecklingen mot en jämlik hälsa och social hållbarhet behövs kunskap om hälsoläget, hälsans bestämningsfaktorer och dess fördelning i befolkningen. Vidare behövs kunskap om befolkningens sammansättning på länsnivå, kommun- och kommundelsnivå. I dagsläget saknas en bra struktur för samverkan kring statistik, analys och enkätundersökningar i Jönköpings län.

Syftet med handlingsområdet är att skapa en sådan struktur, samla statistik, resultat och publikationer, samt göra statistiken lättillgänglig för beslutsfattare och medarbetare inom Region Jönköpings län, länets kommuner, länsövergripande organisationer samt länsmedborgare.

Mål och aktivitet för handlingsplan 2016-2017

 • Det finns en gemensam struktur för beställning och hantering av befolkningsdata i länet
 • Statistik, resultat och publikationer finns tillgängligt. 

Aktivitet och uppföljning

 • Statistik- och analysgrupp
  För att skapa en organisationsövergripande struktur kring statistik och analys etableras en statistik- och analysgrupp för jämlik hälsa.
 • Supercrossdatabasen
  För tillgång till befolkningsdata på micronivå säkras kompetens för användning av Supercrossdatabasen.
 • Gemensam webbsida
  För att öka tillgängligheten av statistik och undersökningsresultat samlas statistik, resultat och publikationer på gemensam webbsida.
 • Webbstöd för hälsosamtal
  För att underlätta arbetet med hälsosamtal samt sammanställning av resultat från dessa utvecklas och driftsätts ett webbstöd för hälsosamtalen inom barnhälsovården, skolan och primärvården.

Kontakt

Marit Erikssson
Epidemiolog
010-242 42 07
marit.eriksson@rjl.se

Uppdaterad: 2017-07-10
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård