Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Supercrossdatabasen

Aktivitet

För tillgång till befolkningsdata på micronivå säkras kompetens för användning av Supercrossdatabasen.

Uppföljning

  1. Genomförd grundutbildning i Supercrossdatabasen.
  2. Antal kommuner/organisationer som har relevant kompetens.
  3. Antal genomförda fortbildningsdagar

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa
  • Regional utveckling

Samverkanspartner

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Tillgång på databasen sedan 2015, användarnätverk finns, hålls ihop av RU.

 

 

2016

 

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård