Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Gemensam webbsida

Aktivitet

För att öka tillgängligheten av statistik och undersökningsresultat samlas statistik, resultat och publikationer på gemensam webbsida.

Uppföljning

Framtaget material finns på gemensam webbsida.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

Ingen

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Webbplatsen "Utveckling i Jönköpings län" är på plats. Utvecklingen av bl a statistiksidan pågår.

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Den nya webbplatsen "Utveckling i Jönköpings län" lanseras i november där statistik är en del.  

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård