Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Webbstöd för hälsosamtal

Aktivitet

För att underlätta arbetet med hälsosamtal samt sammanställning av resultat från dessa utvecklas och driftsätts ett webbstöd för hälsosamtalen inom barnhälsovården, skolan och primärvården.

Uppföljning

Webbstödet är i drift.

SamordningsansvarigSektion Folkhälsa

  • Primärvårdens FoU-enhet

Samverkanspartner

  • IT-centrum
  • Barnhälsovården
  • Primärvård i Jönköpings län
  • Skolhuvudmän
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Arbetet fortskrider enligt plan.

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
Digitaliseringsprojektet primärvården/barnhälsovården är igång. Webbstödet i skolan i drift men med viss buggfixning.  

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård