Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kunskapsstöd för medborgarmedverkan på webbsida

Aktivitet

Samla kunskapsstöd för medborgarmedverkan på gemensam webbsida. Syftet är underlätta för personal i Jönköpings län att inkludera medborgare i utvecklings- och förbättringsarbete.

Uppföljning

Framtaget kunskapsstöd finns på gemensam webbsida.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

  • Kommuinal utveckling
  • Qulturum
  • Kommunikationsavdelningen
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer T1

Bifogade filer

T1 och T2: De metoder som gruppen har identifierat som används i regionen har författats i text. 

 

Kommentarer T2  
Arbetsgruppen har också granskat varandras texter. Sidan är färdig men den behöver spridas och bli känd.  

 

2016

 

T1 T2 T3

 

Kommentarer T1 Bilagor och filer

Arbetsgruppen har identifierat de metoder för medborgarmedverkan som ska läggas upp på sidan i första skedet.

Struktur för hur metoderna ska presenteras har tagits fram. Arbete pågår att lägga upp aktuella metoder enligt gemensam struktur.

 
Kommentarer T2  

Texter börjar ta form

 
Kommentarer T3  
Texter klara, skickas till alla i arbetsgrupp för granskning  

 

Uppdaterad: 2017-10-03
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård