Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Utbildningsinsatser 

Aktivitet

Utbildningsinsatser på olika nivåer med syftet att öka kompetensen av medborgarmedverkan inom länets organisationer.

  1. Konferens för beslutsfattare och tjänstemän per länsdel.
  2. Kartlägga behov av uppdragsutbildning hos kommunernas personal.

Uppföljning

Genomförda aktiviteter.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

  • Kommunal utveckling
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer T1

Bifogade filer

Konferensen tar form. Plats och lokaler är bokade i oktober (17, 19, 24/10).
Planering av workshop/seminarie färdigt. Föreläsare är tillfrågade och delvis bokade.
Kvarstår att tillfråga personer som delger egen erfarenhet

Schema

Kommentarer T2  
Aktuella personer som ska medverka har tackat ja. Kommunikationsavdelning hjälper till med utformning av inbjudan och flyers  
Kommentarer T3  
Pga för få anmälningar i länet beslutas att skjuta upp konferens till 7 mars 2018 och enbart hålla den i Jönköping  

 

2016

 

T1 T2 T3
1)  2) 1)  2) 1)2)

 

Kommentarer T1 Bilagor och filer

1) Alla i arbetsgruppen har i uppdrag att till nästa möte den 28/9 fundera på tänkabara föreläsare till konferensen.

2) Dialog påbörjas med JU under hösten 2016

 
Kommentarer T2  

1) Konferensen börjar ta form.

2) Dialog ej påbörjad. Jesper kontaktar JU

 
Kommentar T3  
2) Aktivitet inte aktuell  

 

Uppdaterad: 2017-10-03
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård