Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Medborgardialog

Aktivitet

Utveckla processen för Medborgardialogen med syfte att säkra och underlätta praktisk användning av invånarnas synpunkter.

Uppföljning

Uppföljning av inkomna sypunkter.

Samordningsansvarig

  • Kansliavdelningen

Samverkanspartner

Ingen

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Paula har informerat parlamentariska nämnden, PN, i november 2016. PN har visat intresse för medborgarmedverkan. Har ännu inte fått feed back hur PN vill gå vidare. Siv Kullberg som är sekreterare i rådet och även med i arbetsgrupp ombeds lämna information vid nästa tillfälle

T2 Regional utveckling startar upp medborgardialog riktat mot unga personer. Kontakt: Johanna Sjögren

 

 

2016

 

T1 T2 T3
 

 

Kommentarer T1 Bilagor och filer
Siv Kullberg tar med frågan till Parlamentariska nämnden avseende hur och av vem som processen med Medborgardialogen ska drivas/utvecklas. Siv återkopplar besked vid nästa möte den 28/9.  
Kommentarer T2  
Paula Bergman inbjuden till Parlamentariska nämnden.  

 

Uppdaterad: 2017-08-28
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård