Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Ökad delaktighet

Aktivitet

Spridning av arbetssätt/förhållningssätt till personal inom vård och omsorg för ökad delaktighet inom ramen för personcentrerad vård.

 1. Genomförande av utbildningsaktiviteter
 2. Spridning av goda exempel
 3. Genomföra Dialogutbildning för personal inom hälso- och sjukvården

Uppföljning

 1. Antal verksamheter som deltagit
 2. Antal goda exempel länsövergripnade
 3. Antal genomförda utbildningar

Övergripande ansvar för personcentrerad vård

 • Regionens styrgrupp

Samordningsansvarig

 1. Qulturum
 2. Qulturum och Kommunal utveckling
 3. Kommunal utveckling

Samverkanspartner

 1. Kommunikationsavdelningen
 2. Sektion Folkhälsa
 3. Specialistpsykiatrin
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

1) 3)

1)2)3)

1)2)3)

 

Kommentarer T1

Bifogade filer

1) Utbildningsinsatser pågår kontunuerligt bl.a. inom Tillsammansarbetet

 

Kommentarer T2  

2) Svårigheter att sprida arbeten. Flera aktiviteter beroende av handledare som först ska utbildas (ex Lärcafé)

3)Inga dialogutbildningar genomförda

 
Kommentarer T3  

1) Hälsocafé börjar ta form. Flera aktiviteter implementerade. Implementering av Personcenterad vård inte aktualiserad. Vem har uppdraget?

2) Finns behov av strategi/kommunikationsplan för spridning

3) Inga dialogutbildningar genomförda 2017. Intresseförfrågan finns om utbildning, eventuellt aktuellt våren 2018

 

 

2016

 

T1 T2 T3
1)  2)  3) 1)3) 1)3)

 

Kommentarer T1 Bilagor och filer
1) Utbildningsaktiviteter som workshops, seminarier  
Kommentarer T2  
3) Dialogutbildningar sker kontinuerligt  
Kommentarer T3  

1) Personcentrerad vård implementerad på medicinklinik och onkologen

3)Under 2016 genomfördes 12 Dialogutbildningar

 

 

Uppdaterad: 2017-10-03
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård