Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Ökad delaktighet

Aktivitet

Spridning av arbetssätt/förhållningssätt till personal inom vård och omsorg för ökad delaktighet inom ramen för personcentrerad vård.

 1. Genomförande av utbildningsaktiviteter
 2. Spridning av goda exempel
 3. Genomföra Dialogutbildning för personal inom hälso- och sjukvården

Uppföljning

 1. Antal verksamheter som deltagit
 2. Antal goda exempel länsövergripnade
 3. Antal genomförda utbildningar

Övergripande ansvar för personcentrerad vård

 • Regionens styrgrupp

Samordningsansvarig

 1. Qulturum
 2. Qulturum och Kommunal utveckling
 3. Kommunal utveckling

Samverkanspartner

 1. Kommunikationsavdelningen
 2. Sektion Folkhälsa
 3. Specialistpsykiatrin
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

1)

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

1) Utbildningsinsatser pågår kontunuerligt bl.a. inom Tillsammansarbetet

 

 

2016

 

T1 T2 T3
1)  2)  3) 3)  

 

Kommentarer Bilagor och filer
1) Utbildningsaktiviteter som workshops, seminarier  
Kommentarer T2  
3) Dialogutbildningar sker kontinuerligt  

 

Uppdaterad: 2017-04-18
Marie Persson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion