Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Räkneverkstad

Aktivitet

För att öka användningen av hälsoekonomiska beräkningar anordnas en räkneverkstad i hälsoekonomisk kalkyl för regionala och kommunala tjänstemän.

Uppföljning

  1. Antal deltagare
  2. Antal deltagande organisationer

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

  • Stiftelsen Idéer för livet
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-03-28
Marie Persson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion