Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Ökad delaktighet

Aktivitet

Spridning av arbetssätt/förhållningssätt till personal inom vård och omsorg för ökad delaktighet inom ramen för personcentrerad vård.

 1. Genomförande av workshops
 2. Spridning av goda exempel
 3. Genomföra Dialogutbildning för personal inom hälso- och sjukvården

Uppföljning

 1. Antal verksamheter som deltagit
 2. Antal goda exempel länsövergripnade
 3. Antal genomförda utbildningar

Övergripande ansvar för personcentrerad vård

 • Regionens styrgrupp

Samordningsansvarig

 1. Qulturum
 2. Qulturum och Kommunal utveckling
 3. Kommunal utveckling och specialistpsykiatrin

Samverkanspartner

 1. Kommunikationsavdelningen
 2. Sektion Folkhälsa
 3. Specialistpsykiatrin
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

T1 T2 T3
     

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2016-06-10
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård