Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Utveckla gemensamma angreppsätt

Aktivitet

Utveckla gemensamma angreppssätt för omsättning av genombrottsmetodik, sociala innovationer, 90-dagarsmodellen och coachingmodellen i arbetet för en jämlik hälsa. Syftet är att få större genomslag i valda insatsområden.

Uppföljning

Genomförd omsättning av förbättringsmodeller. Uppföljning av samlat angreppssätt.

Samordningsansvarig

  • Qulturum
  • Sektionen Folkhälsa
     
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer

Coahingmodellen omsätts i koncept för hälsokommunikatörer.
90-dagarsmodellen har börjat spridas.
Genombrottsmetodiken fortsätter att användas. Näst på tur är utvecklingsarbete för multifunktionella förskolegårdar.

 

 

Uppdaterad: 2017-03-27
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård