Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Systemetiska utvecklingsarbeten

Aktivitet

Ta tillvara primärvårdens funktion som första instans till hälso- och sjukvård med ett fokus på skillnader i hälsa och utvecklingsarbete i samverkan med närsamhället. Syftet är att minska skillnader i hälsa genom ett systematiskt utvecklingsarbete i samverkan mellan primärvården och aktörer i närsamhället.

Uppföljning

Uppföljning av vårdcentralernas  pågående förbättringsarbeten inom området.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa
  • Qulturum

Samverkanspartner

  • Primärvården Jönköpings län
  • Andra berörda samverkanspartners
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Vårdcentralerna har fortsatt sina förbättringsarbeten under året. Stödteam från Qulturum och Folkhälsa stödjer respektive vårdcentral med metodik och sakkunskap.  

 

Uppdaterad: 2017-03-27
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård