Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Forskningsplattform inom barn- och utvecklingsarbetet

Aktivitet

Stimulera till forskningsarbete inom området jämlik hälsa. Initiera en forskningsplattform inom barn- och utbildningsområdet med syftet att främja evidensbaserade insatser.

Uppföljning

  • Framtaget förslag på forskningsplattform
  • Antal påbörjade forskningsarbeten.

Samordningsansvarig

  • Jönköping Acadmy
  • Futurum

Samverkanspartner

  • Kommunal utveckling
  • Kommuner i Jönköpings län
  • Sektion Folkhälsa
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
En första workshop med fokus på forskning utifrån länets arbete med hälsosamtal för unga och vuxna är planerad till januari 2017.  

 

Uppdaterad: 2017-03-27
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård