Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Ökad omsättning av forskningsresultat i förbättringsarbete

Aktivitet

Kommunicera goda exempel på forskning med profession och allmänhet med syfte att öka omsättningen av forskningsresultat i förbättringsarbete. Ökad kommunikation av forskningsresultat med invånarna i länet.

Uppföljning

Uppföljning av kommunikation med professioner.

Samordningsansvarig

  • Jönköping Acadmy
  • Futurum

Samverkanspartner

  • Kommunal utveckling
  • Kommunikationsavdelningen
  • Sektion Folkhälsa
  • Andra berörda aktörer
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Forskning kommuniceras, men inga specifika aktiviteter är gjorda.  

 

Uppdaterad: 2017-03-27
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård