Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Samordning i forsknings- och utvecklingsarbete

Aktivitet

Utveckla en samlad webbstruktur för uppföljningen av handlingsområdena samt spridning av goda exempel och erfarenheter.

Uppföljning

  • Framtagen webbstruktur

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa
  • Kommunikationsavdelningen

Samverkanspartner

  • Ingen
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bifogade filer
Spridning av goda exempel, utvecklingswebben?  

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-04-28
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård