Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Uppföljning och dialog

Aktivitet

Etablera en mötesrutin för avstämning av insatserna i handlingsplanen. Syftet är att följa upp beslutade insatser och föra dialog om samverkan.

Uppföljning

  • Framtagna rutiner för avstämning av insatser
  • Genomförda avstämningar

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

  • Qulturum
  • Kommunal utveckling
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Avstämning med Qulturum, kommunal utveckling inom handlingsområde  

 

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
  Bildspel att använda vid möte med berörda aktörer

 

Uppdaterad: 2017-04-28
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård