Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Uppföljning och dialog

Aktivitet

Genomföra medborgarkampanjen ”Hälsa för livet” utifrån primärvårdens möjligheter till samverkan med hälsofrämjande aktörer i närsamhället. Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa är prioriterat. Syftet är att stärka invånarnas förutsättningar att själva främja sin hälsa.

Uppföljning

 • Strategigruppen formulerar och synliggör olika insatser för att säkra gemensamma visioner och genomförande

 • Regelbundna avstämningar planeras

Samordningsansvarig

 • Strategigrupp från Regionledningskontoret
 • Represantanter från Folkhälsa och sjukvård
 • Primärvården
 • Qulturum
 • Kommunikationsavdelningen

Samverkanspartner

 • Kommunerna i Jönköpings län
 • Civilsamhälle
 • Kommunal utvecklig
 • Föreningsliv
 • Berörda samverkansparter
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Mattias Jonsson, Folkhälsa och sjukvård, är projektledare för Hälsa för livet. Syfte med Hälsa för livet.

 

Uppdaterad: 2016-07-01
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård