Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Behovsanpassade metodarbeten

Aktivitet

Systematiskt efterfråga behov av lokala insatser och göra metodstöd tillgängliga utifrån dessa. Pröva innovativa former för regionalt och lokalt samlärande i samband med detta. Syftet är att genomföra behovsanpassade metodarbeten i samverkan med länets kommuner, primärvården och andra berörda aktörer.

Uppföljning

  • Genomförande behovsförfrågningar
  • Uppföljning av metodomsättning
  • Uppföljning av nya former för samlärande

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa
  • Qulturum

Samverkanspartner

  • Kommunerna i Jönköpings län
  • Primärvård i Jönköpings län
  • Kommunal utveckling
  • Berörda samverkansparter
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

2017

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bifogade filer
Vem samverkar vi med på Qulturum? Aktiviteter planerade till maj månad Nätverksinbjudan

 

2016

 

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
En konferens och två webbinarier är genomförda. Utbildningar och konferenser

 

Uppdaterad: 2017-03-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård