Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Utvecklingskraft

Aktivitet

Integrera folkhälsa/jämlik hälsa i den årliga konferensen Utvecklingskraft. Syftet är att erbjuda inspiration, metodutveckling och spridning i länet genom att använda en befintlig mötesplats.

Uppföljning

  • Medverkan i programgrupp för Utvecklingskraft
  • Genomförd mötesplats och utvärdering

Samordningsansvarig

  • Programgrupp för Utvecklingskraft, leds av Qulturum

Samverkanspartner

  • Ingen
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.

Aktiviteten ej påbörjad  

2017

T1 T2 T3
 

 

 

Kommentarer Bifogade filer
   

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-03-20
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård