Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Hälsosamtal

Aktivitet

Säkra att hälsosamtal genomförs med samtliga förstagångsföräldrar samt med elever på samtliga skolor. Syftet är att främja hälsan och tidigt upptäcka risker.

Uppföljning

Andel genomförda hälsosamtal i barnhälsovården, förskoleklass, åk 4, 7 alt.8, en gång på gymnasiet.

Samordningsansvarig

  • Barnhälsovården
  • Elevhälsans medicinska insats

Samverkanspartner

  • Ingen
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Gul för BHV och grön för elevhälsa (EMI)

EMI genomför hälsosamtal men alla kommuner använder inte samma material och webb-stöd.

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Arbete med hälsosamtal pågår inom alla grupperna.  

 

Uppdaterad: 2017-03-28
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård