Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Utveckla metodstöd

Aktivitet

Utveckla metodstöd utifrån aggregerade resultat från hälsosamtal i skolan. Syftet är att omsätta resultaten i praktiskt förbättringsarbete. Målgruppen är elever som har ohälsa eller risk för ohälsa utifrån hälsosamtalen.

Uppföljning

Andel elevhälsoteam som omsätter resultat.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa
  • Futurum

Samverkanspartner

  • Berörda instanser inom skolans verksamhet
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

T1 Webbstöd som genererar sammanställning utifrån hälsosamtalen har börjat användas under läsåret 2016/2017 i 8 kommuner men den aggregerade datan har inte börjat användas än. T2 Några kommuner använder ett annat system och kommer därmed inte med. Går ej att få länsövergripande data.

 

 

2016

T1 T2 T3
     

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-08-25
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård