Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Uppföljning hälsosamtal

Aktivitet

Säkra att uppföljning av upptäckta behov från hälsosamtalen med elever på samtliga skolor genomförs.

Uppföljning

Andel genomförda uppföljningar.

Samordningsansvarig

  • Elevhälsans medicinska insats

Samverkanspartner

  • Ingen
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

I nuläget finns ingen metod för att genomföra mätning av aktiviteten.

 

 

2016

T1 T2 T3
     

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-03-28
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård