Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Utveckla länsgemensam struktur

Aktivitet

Utveckla en länsgemensam struktur för kunskapsinhämtning om barn och ungas hälsa utifrån befintliga enkäter. Länsrapport Folkhälsoenkät Ung 2015 och Min Hälsa utgör ett underlag.

Uppföljning

  • Regelbundna avstämningar av pågående samverkan och utvecklingsprocess.
  • Framtagen länsgemensam struktur.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

  • Berörda förvaltningar i kommunerna i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

Min hälsa    Folkhälsoenkät Ung

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Då en del kommuner använder ett annat stöd än Min hälsa vid hälsosamtal är sammanställning för hela länet inte möjligt. Folkhälsoenkät Ung planeras under våren 2017 och ska genomföras under hösten 2017.

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Då en del kommuner använder ett annat stöd än Min hälsa vid hälsosamtal är sammanställning för hela länet inte möjligt. Folkhälsoenkät Ung genomförs vartannat år, senast 2015.  

 

Uppdaterad: 2017-03-29
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård