Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Ny metod tidig upptäckt

Aktivitet

Införa ny metod och arbetsrutin för barnhälsovården kring tidig upptäckt av barn med autism (3-5 år) med syftet att ge möjlighet till rätt stöd och behandling.

Uppföljning

Barnhälsovården ska i samverkan med barnhabiliteringen och kommunerna utvärdera arbetet.

Samordningsansvarig

  • Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Samverkanspartner

  • Berörda förvaltningar i kommunerna i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Barnhälsovården arbetar rutinmässigt med detta.

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Bra samarbete, når rätt målgrupp med rätt insatser.  

 

Uppdaterad: 2017-03-29
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård