Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Förbättrad psykisk hälsa genom utbildning

Aktivitet

Öka omsättningen av beprövade metoder för förbättrad psykisk hälsa hos unga genom utbildning till skolpersonal och elever (DISA, Machofabriken, Mindfulness, ”Vem är jag?” och Dansa utan krav). Syftet är att förbättra den psykiska hälsan hos unga, såväl riktat som generellt.

Uppföljning

Genomförda utbildningar och genomförda grupper i länet.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa
  • Barndialogen

Samverkanspartner

  • Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningarna i Jönköpings län
  • Barn- och ungdomshälsan
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-03-29
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård