Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Säkra kvalitet av familjecentralerna

Aktivitet

Genomföra kvalitetssäkring och utveckling av familjecentralerna i länet. Syftet är att säkra en god kvalitet av familjecentralerna i länet genom systematisk uppföljning och utvärdering.

Uppföljning

  • Uppföljning av familjecentraler som sammanställer en årlig verksamhetsberättelse enligt gemensam mall
  • Årlig sammanställning av verksamhetsrapporter

Samordningsansvarig

  • Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam genom regionalt ombud för Föreningen För Familjecentralernas Främjande (FFFF)

Samverkanspartner

  • Ledningsgrupp för familjecentralerna i respektive kommun i Jönköping län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

T2 Utredning under året på uppdrag av Strategigrupp barn om FC samordning. Vakant tjänst Barnhälsovårdens utvecklingsenhet. Förslag att samordning för FC läggs i en ny tjänst som håller ihop arbetet.

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Uppföljning fungerar väl. Redovisning årligen till Strategigrupp barn och unga.  

 

Uppdaterad: 2017-08-25
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård