Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Ökning av andel med gymnasiebehörighet

Aktivitet

Utveckla och sprida arbetssätt och metoder som ökar andelen behöriga till gymnasiet.

Uppföljning

  • Uppföljning av utvecklade arbetssätt och spridning av dessa.
  • Andel elever behöriga till gymnasiet.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa
  • Kommunal utveckling

Samverkanspartner

  • Skolhuvudman i Jönköpings län
  • Andra berörda aktörer
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Strategigrupp barn och unga arbetar med aktiviteten under 2017. Arbetet utgår från Strategigrupp barn och ungas handlingsplan med aktiviteten skolnärvaro.

 

 

2016

 

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Strategigrupp barn har pågående arbete.  

 

Uppdaterad: 2017-03-29
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård