Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Passion för livet

Aktivitet

Pröva om konceptet Passion för livet kan utformas tillsammans med unga vuxna för unga vuxna. Syftet är att rusta unga vuxna 20-29 år att känna glädje till livet, tro på sina egna förmågor och sig själva i samspel med andra.

Uppföljning

  • Antal unga vuxna som deltagit i konceptet.
  • Resultatuppföljning via  utvärdering.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa
  • Qulturum

Samverkanspartner

  • Befintliga mötesplatser
  • Skolor
  • Arbetsgivare
  • Övriga berörda aktörer
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

 

 

 

2016

T1 T2 T3
     

 

Kommentarer Bilagor och filer
   

 

Uppdaterad: 2017-03-27
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård