Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Språklust

Aktivitet

Regionbibliotek och Barnhälsovården i Region Jönköpings län samarbetar med länets folkbibliotek och familjecentraler för att ge alla barn språklust. Språklust blir ett inslag för barn och föräldrar på 10-månadersbesöket inom Barnhälsovården.  En särskild folder – Läs tillsammans - har tagits fram. Den finns på flera olika språk och finns också tillgänglig på 1177.se. Syftet är att stimulera språkutvecklingen hos barn 0-6 år.

  • Uppföljning

  • Andel BHV-sjuksköterskor som använder bokpåsen
  • Spridning på kommunbiblioteken

Samordningsansvarig

  • Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Samverkanspartner

  • Regionbibliotek
  • Logopedmottagningarna i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Arbete pågår. Utvärdering kommer att ske hösten 2017.

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Arbetet pågår.  

 

Uppdaterad: 2017-08-25
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård