Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Formuläret "Mitt barn"

Aktivitet

Säkra att rutinerna för tidig upptäckt av behov av stöd (formuläret ”Mitt barn”) byggs upp och efterföljs i hela länet.

Uppföljning

Andelen som följer rutinerna via enkätundersökning samt uppföljning i det kontinuerliga barnhälsovårdsarbetet.

Samordningsansvarig

  • Arbetsgruppen för Tidig Upptäckt Tillsammans (TUT)

Samverkanspartner

  • Barnhälsovården
  • Förskolor i Jönköpings län
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Material finns framtaget i samverkan och alla inom barnhälsovården använder det och alla kommuner utom en. Blanketten uppdaterad under 2017.

 

 

2016

T1 T2 T3 
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Uppdaterad 2016. Implementeringsarbete pågår.  

 

Uppdaterad: 2017-08-25
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård